CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay
Liên kết website

Nhiều giải pháp tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2019 là phải tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và đưa công tác THTK, CLP đi vào thực chất với những kết quả cụ thể; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác THTK, CLP trên mọi lĩnh vực của đời sống KT-XH, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, điển hình như công trìnhTrường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TX Quảng Yên).
Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, điển hình như công trìnhTrường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TX Quảng Yên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2019 là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 và tạo cơ sở để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước đúng quy định của pháp luật, dự toán năm 2019 được giao tại Quyết định 5168/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được giao.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã hạn chế các cuộc họp không cần thiết, thực hiện lồng ghép các nội dung, công việc cần xử lý; giảm tần suất tổ chức lễ hội, ngày hội có sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là những lễ hội có quy mô lớn. Các chủ trương, chính sách khi ban hành phải căn cứ vào nguồn lực thực có của địa phương và quy định theo mức của Trung ương ban hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, lồng ghép các chương trình, nhiệm vụ để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Trong các cuộc họp Thường kỳ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đều nhấn mạnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ưu tiên tập trung vổn cho đầu tư các dự án, lĩnh vực trọng điểm, then chốt, có tác động lan tỏa với nền kinh tế mà khu vực tư nhân không thực hiện được. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tỉnh kiên quyết hủy dự toán đối với các khoản chi thường xuyên được giao đầu năm cho đơn vị dự toán cấp I mà sau ngày 30/6/2019 chưa phân bổ để bổ sung dự phòng ngân sách, trừ các khoản được phép thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành (phân bổ, cấp phát theo tiến độ thực hiện...) và các trường hợp khác được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong hơn 5 tháng qua, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và Kế hoạch số 316/UBND-KH ngày 16/1/2017 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đáng chú ý, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định 1476/QĐ-UBND ngày 9/4/2019, quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung, đơn vị thực hiện mua sắm tập trung, đã được các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, tránh lãng phí không cần thiết.

Hiện nay, tỉnh đang khẩn trương rà soát, đẩy nhanh công tác sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

Song song với đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Tin rằng với những giải pháp quyết liệt như trên, chương trình THTK, CLP của tỉnh sẽ đạt được những mục tiêu đề ra.

Theo Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 72 Tổng lượt truy cập 9579304