CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay
Liên kết website

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ninh là tỉnh miền núi có cả biên giới đất liền và biển, đảo với 21 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 12,52% dân số toàn tỉnh. Xác định chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nên các cấp, ngành trong tỉnh luôn chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo vùng dân tộc và miền núi ngày càng khởi sắc.

Các chính sách dân tộc đã được tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhiều chính sách cụ thể được thực hiện cao hơn quy định của Trung ương. Điển hình như chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc phát triển sản xuất, kinh phí hỗ trợ xoá nhà dột nát đều tăng lên gấp đôi so với quy định của Trung ương; mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách dân tộc ngoài đối tượng Trung ương quy định; huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức thực hiện, rút ngắn tiến độ một số chương trình, dự án và chính sách dân tộc so với quy định của Trung ương...

Học sinh Trường TH&THCS Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) mặc trang phục truyền thống trong Ngày hội đọc sách do nhà trường tổ chức.
Học sinh Trường TH&THCS Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) mặc trang phục truyền thống trong Ngày hội đọc sách do nhà trường tổ chức. Ảnh: Ngô Dịu

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/5/2013, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng - an ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030. Đây là nghị quyết quan trọng, không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, mà còn đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thu hẹp sự chênh lệch vùng miền trong sự phát triển nhanh của tỉnh. Qua 6 năm triển khai thực hiện, nghị quyết đã góp phần làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng dân tộc, miền núi, biên giới, biển đảo của tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở những khu vực này.

Quảng Ninh cũng đã quan tâm bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư cho vùng dân tộc, miền núi, nhất là các xã đặc biệt khó khăn. Trong 3 năm (2016-2018), tỉnh đã bố trí 650 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách tỉnh) để đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 theo cơ chế chương trình xây dựng NTM; huy động trên 476 tỷ đồng các nguồn vốn tín dụng triển khai tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, việc chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội ở vùng dân tộc đều được các cấp, ngành quan tâm.

Công tác hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống và sản xuất. Việc di dời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao ra khỏi vùng nguy hiểm được tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ là người dân tộc cũng được các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh ưu tiên, chú trọng. Điều này có thể thấy rất rõ qua việc giới thiệu đại biểu người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đã có hơn 1.000 người dân tộc thiểu số trúng cử vào HĐND các cấp, trong đó HĐND tỉnh có 7 đại biểu; HĐND cấp huyện 56 đại biểu; HĐND cấp xã 935 đại biểu.

Để giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số, Quảng Ninh đã triển khai khá đồng bộ các giải pháp lao động, việc làm. Trong đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp về việc làm, nâng cao nhận thức cho người lao động, nhất là tập trung vào các xã khó khăn, có đông đồng bào là người dân tộc thiểu số. Các đơn vị chức năng cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. Ngoài ra, còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như huyện Đầm Hà, Hoành Bồ, Bình Liêu; xây dựng chính sách thu hút lao động vào làm việc tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách đặc thù tới các vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số…

Các thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư.
Các thiết chế văn hóa phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư.(Trong ảnh: Nhà văn hoá xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu, mới được đầu tư khang trang). Ảnh: Nguyên Ngọc

Nhờ thực hiện tốt các chính sách dân tộc, diện mạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới; cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn từng bước được đầu tư, cải thiện. Chính sách an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, ổn định và nâng cao hơn trước. Nếp sống văn hóa được duy trì, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc.

Theo kết quả rà soát năm 2018, tại 17 xã, 54 thôn đặc biệt khó khăn, số hộ nghèo giảm 1.965 hộ, đạt 120,92% kế hoạch, hộ cận nghèo giảm 676 hộ; có 275 hộ viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; 100% xã được sử dụng điện lưới quốc gia; số xã đạt tiêu chí NTM (tăng 15 xã so với năm 2017); 18 xã đạt chuẩn văn hóa (tăng 2 xã so với năm 2017), 40 xã có nhà văn hóa đạt chuẩn (tăng 9 xã so với năm 2017)… Một nét nổi bật nữa là kinh tế vùng dân tộc miền núi đã có sự chuyển biến rất tích cực, thể hiện rõ là thu nhập của người dân đã có sự tăng lên. Một số mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả đã và đang được nhân rộng. Sản phẩm OCOP vùng dân tộc, miền núi trước đây chỉ phục vụ tiêu dùng nội bộ nay bước đầu đã bước ra thị trường, như trà hoa vàng, miến dong, măng mai, mật ong...

Với sự khởi sắc toàn diện như thế, niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước có sự củng cố, gắn bó hơn, khoảng cách giữa các vùng đã dần được thu hẹp, các dân tộc đoàn kết, gắn bó trong quá trình xây dựng và phát triển Quảng Ninh giàu đẹp.

Theo Báo Quảng Ninh 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 58 Tổng lượt truy cập 10180865