CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay
Liên kết website

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác hội Nông dân

Sáng 13/5, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác hội nông dân năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội Nông dân các xã, thị trấn; Chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội nông dân cơ sở trong toàn huyện.

Quang cảnh buổi khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 4,5 ngày (từ ngày 13-17/5), các học viên sẽ được giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân huyện truyền đạt một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam. Tìm hiểu về vai trò của Hội Nông dân Việt Nam và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội và phương pháp tuyên truyền, vận động nông dân, nhân dân xây dựng các mô hình mới phát triển kinh tế và nhân rộng mô hình đã có hiệu quả cho giá trị kinh tế cao, nhằm nâng cao đời sống cho hội viên nông dân. Đồng thời được định hướng, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Cuối khóa học, các học viên sẽ được đi tham quan thực tế các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp tại thị xã Đông Triều.

Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các đồng chí cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Hội, nắm bắt những kỹ năng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Hội, tuyên truyền và vận động hội viên nông dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào nông dân ở cơ sở. Bên cạnh đó, củng cố lập trường tư tưởng chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên nông dân cơ sở vào những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hội Nông dân ở cơ sở vững mạnh.

Phương Loan

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 142 Tổng lượt truy cập 4162047