CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay
Liên kết website

Tổ chức bộ máy

I. THÔNG TIN CHUNG

 I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan : Huyện uỷ huyện Hoành Bồ

Địa chỉ         : Hoành Bồ - Quảng Ninh

Điện thoại    : 0203.3858041

Fax              : 0203.3690893

E-mail          : huhb@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

TỈNH UỶ VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

ĐT: 02033.858.398

Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

ĐT: 02033.858.078

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

ĐT: 02033.858.658

Email: lethehung@quangninh.gov.vn

 

 

III. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

 

 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

Tỉnh Uỷ viên
      Bí thư Huyện ủy

    Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 02033.858.398

Email:  nguyenanhtu@quangninh.gov.vn   

 

Đồng chí: Phí Tiến Lữ
       Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

ĐT: 02033.858.078

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phạm Lê Hưng

ĐT: 02033.858.658

Email: lethehung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

Email: Lexuanhop@quangninh.gov.vn


 

 Đồng chí: Tô Quốc Hưng

Ủy viên BTV Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Email:toquochung@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Khổng Minh Thành

Ủy viên BTV Huyện ủy;

Thủ Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

ĐT: 02033.502.666

Email:khongminhthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

ĐT: 02033.858.667

Email:buithithuha@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên BTV huyện ủy,

Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

ĐT: 02033.858.138
Email:
 nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Trọng Khánh

Ủy viên BTV Huyện ủy;

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Trới 

ĐT: 02033.502.666

Email: nguyentrongkhanh@quangninh.gov.vn


 

Đồng chí: Nguyễn Đức Quý

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

 Đồng chí: Nguyễn Đình Điển 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Email: nguyendinhdien09101972@gmail.com

 

IV. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ (2015-2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ĐC: Nguyễn Anh Tú

Bí thư Huyện ủy

2

ĐC: Phí Tiến Lữ

Phó bí thư Thường trực  Huyện uỷ

3

ĐC: Phạm Lê Hưng

Phó Bí thư huyện uỷ

4

ĐC: Lê Xuân Hợp

Chủ tịch HĐND huyện

5

ĐC: Tô Quốc Hưng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

6

ĐC: Khổng Minh Thành

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ

7


Bùi Thị Thu Hà


Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

8


ĐC:Nguyễn Hoàng Quý


Thủ Trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

9


ĐC: Nguyễn Trọng Khánh


Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Trới

10

ĐC: Nguyễn Đức Quý

Trưởng Công an huyện

11

ĐC: Nguyễn Đình Điển

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

12

ĐC: Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

ĐC: Nguyễn Hữu Nhã

Phó Chủ tịch UBND huyện

14

ĐC: Nguyễn Như Trang

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

15

ĐC: Nguyễn Hồng Cấp

Chánh Văn phòng Huyện uỷ, HĐND&UBND huyện

16

ĐC: Bùi Minh Tấn 

Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ

17

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ

18

ĐC: Đinh Thị Nhung

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

19

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Dân

20

ĐC: Nguyễn Xuân Hải

Chủ tịch Hội nông dân huyện

21

ĐC: NGuyễn Ngọc Sáu 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

22

ĐC: Phan Thanh Hùng

Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện

23

ĐC: Đoàn Mạnh Tuấn 

Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện

24

ĐC: Lý Ngọc Nam

Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện

25

ĐC: Nguyễn Văn Ngọc

Trưởng phòng Dân tộc huyện

26

ĐC: Bùi Xuân Hưng

Phó Trưởng Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện

27

ĐC: Nguyễn Thanh Ân

Trưởng phòng TN&MT huyện

28

ĐC: Hoàng Việt Dũng

Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện

29

ĐC: Phạm Đức Tuấn 

Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện

30

ĐC: Vũ Thị Oanh

Phó Chủ nhiệm UBKT huyện

31

ĐC: Nguyễn Thị Định

Trưởng phòng GD&ĐT huyện

32

ĐC: Mạc Trung Dũng

Bí thư Đảng uỷ xã Thống Nhất

33

ĐC: Đỗ Thị Phương

Bí thư Đảng uỷ xã Lê Lợi

34

ĐC: Đinh Thị Nhung

Bí Thư Đảng uỷ xã Sơn Dương

35

ĐC: Tạ Hữu Dũng

Bí thư Đảng uỷ xã Quảng La

36

ĐC: Nguyễn Hồng Quang

Bí Thư đảng uỷ  xã Đồng Lâm

37

Đ/C: Bàn Ngọc Hương

Phó Bí thư Đảng uỷ  xã Đồng Lâm

38

ĐC: Bàn Sinh Hương

Bí thư Đảng ủy  xã Kỳ Thượng

39

ĐC: Linh Du Minh

Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn 

40

ĐC: Phạm Thu Hằng

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dân Chủ

41

Đ/C: Bế Minh Hằng

Viện Trưởng viện Kiểm sát Nhân dân huyện                     

42

Đ/C: Trần Quang Cường

Chánh án Toà án nhân dân huyện

 

V. HĐND HUYỆN 

                    

  Ông: Lê Xuân Hợp

Chủ tịch HĐND Huyện

Email: lexuanhop@quangninh.gov.vn

 

 Bà: Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 02033.858.036

Email: Dangthiyen@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 190 Tổng lượt truy cập 10311657