CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay
Liên kết website

Tổ chức bộ máy

I. THÔNG TIN CHUNG

 I. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan : Huyện uỷ huyện Hoành Bồ

Địa chỉ         : Hoành Bồ - Quảng Ninh

Điện thoại    : 0203.3858041

Fax              : 0203.3690893

E-mail          : huhb@quangninh.gov.vn

II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

TỈNH UỶ VIÊN, BÍ THƯ HUYỆN ỦY 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

ĐT: 02033.858.398

Email: nguyenanhtu@quangninh.gov.vn

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Đồng chí: Phí Tiến Lữ

ĐT: 02033.858.078

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

III. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ

 

 

Đồng chí: Nguyễn Anh Tú

Tỉnh Uỷ viên
      Bí thư Huyện ủy

    Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 02033.858.398

Email:  nguyenanhtu@quangninh.gov.vn   

 

Đồng chí: Phí Tiến Lữ
       Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

ĐT: 02033.858.078

Email: phitienlu@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Hợp

Ủy viên BTV huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

Email: Lexuanhop@quangninh.gov.vn

 


 

 Đồng chí: Tô Quốc Hưng

Ủy viên BTV Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

Email:toquochung@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Khổng Minh Thành

Ủy viên BTV Huyện ủy;

Thủ Trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ 

ĐT: 02033.502.666

Email:khongminhthanh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trọng Khánh

Ủy viên BTV Huyện ủy;

Bí thư Đảng uỷ thị trấn Trới 

ĐT: 02033.502.666

Email: nguyentrongkhanh@quangninh.gov.vn

 


 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Quý

Ủy viên BTV huyện ủy,

Thủ trưởng Cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

ĐT: 02033.858.138
Email:
 nguyenhoangquy@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

ĐT: 02033.858.667

Email:buithithuha@quangninh.gov.vn

 


 

 Đồng chí: Mai Viết Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đồng chí: Nguyễn Đức Quý

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,

Trưởng Công an huyện

 

IV. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIV, NHIỆM KỲ (2015-2020)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

ĐC: Nguyễn Anh Tú

02033.858.078

Bí thư Huyện ủy

2

ĐC: Phí Tiến Lữ

02033.858.078

Phó bí thư Thường trực  Huyện uỷ

 

 

 

 

 3

ĐC: Lê Xuân Hợp

 

Chủ tịch HĐND huyện

 4

ĐC: Tô Quốc Hưng

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

5


ĐC: Khổng Minh Thành

 02033.502.666


Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức -  Nội vụ

6


ĐC: Nguyễn Trọng Khánh

02033.502.666


Bí thư Đảng uỷ thị trấn Trới

7


Bùi Thị Thu Hà

02033.858.667


Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện - Trưởng Ban Dân vận

 8

ĐC: Nguyễn Đức Quý

 

Trưởng Công an huyện

9

ĐC: Mai Viết Hùng

 

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện

10

ĐC:Nguyễn Hoàng Quý

02033.858.138

Thủ Trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra

11

ĐC: Nguyễn Hữu Nhã

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

12

ĐC: Đặng Thị Yến

 

Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

ĐC: Vũ Thế Quyết

 

Trưởng phòng Lao Động Thương binh và xã hội huyện

 14

ĐC: Phạm Thị Thu Hằng

 

Chủ tịch Hội phụ nữ huyện 

15

ĐC: Nguyễn Như Trang

02033.858.053

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ

16

ĐC: Đinh Thị Nhung

 

Chủ tịch Hội Nông dân huyện 

17

ĐC: Đỗ Quyết Tiến

 

Bí thư Đảng uỷ xã Tân Dân

18

ĐC: Đỗ Thị Phương

 

Bí thư Đảng uỷ xã Lê Lợi

 

 

 

 

19

ĐC: Tạ Hữu Dũng

 

Chủ tịch UBND xã Quảng la

20

ĐC: Nguyễn Hồng Quang

 

Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Lâm

21

ĐC: Hoàng Việt Dũng

 

Trưởng Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện

 

 

 

 

22

ĐC: Bùi Xuân Hưng

 

Phó Trưởng Phòng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện

23

ĐC: Lý Ngọc Nam

 

Trưởng Phòng Văn hoá Thông tin huyện

24

ĐC: Nguyễn Văn Ngọc

 

Trưởng phòng Dân Tộc huyện

25

ĐC: Bùi Minh Tấn

 

Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ

26

ĐC: Đoàn Mạnh Tuấn

 

Giám Đốc TTTT và Văn hoá huyện

27

ĐC: Phạm Đức Tuấn

 

Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình

28

Bế Thị Hằng

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ

 

 

 

 

29

ĐC: Nguyễn Thanh Ân

 

Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện

30

ĐC: Nguyễn Hồng Cấp

 

Chánh Văn phòng Huyện uỷ

31

ĐC: Nguyễn Xuân Hải

 

Chủ tịch HND

32

Đ/C: Bàn Ngọc Hương

 

Chủ tịch UBND  xã Đồng Lâm

 33 ĐC: Bàn Sinh Hương   Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng
       
34 ĐC: Linh Du Minh    Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn

 

V. HĐND HUYỆN 

 

                       

 

 

                    

  Ông: Lê Xuân Hợp

Chủ tịch HĐND Huyện

Email: lexuanhop@quangninh.gov.vn

 

 Bà: Đặng Thị Yến

Phó Chủ tịch HĐND

Số điện thoại: 02033.858.036

Email: Dangthiyen@quangninh.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 41 Tổng lượt truy cập 4026639